Disclaimer

Deze website is eigendom van Alea Publishers Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alea Publishers. Deze toestemming is niet nodig als het gaat om persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Alea Publishers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Alea Publishers aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren. Hoewel wij er alles aan doen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Alea Publishers worden beheerd wordt afgewezen.