Privacystatement Alea Publishers

Alea Publishers B.V. is een b2b mediabedrijf, gespecialiseerd in tijdschriften, websites en events.

Alea Publishers B.V. is gevestigd in Nederland.

Postadres

Postbus 595

3700 AN Zeist

Bezoekadres

Huis ter Heijdeweg 13

3705 MA te Zeist.

Telefoon

0031-(0)30-6920677

 

Klantenservice Alea Publishers

De klantenservice voor Alea Publishers wordt verzorgd door de zusteruitgeverij Virtùmedia BV. E-mail: klantenservice@virtumedia.nl

Telefoon: 0031-(0)85-0407400

 

Verwerking gegevens

Als u onze producten en diensten gebruikt, kan het zijn dat wij informatie van en over u verzamelen.

Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die u ons verstrekt als u een abonnement neemt op één van onze tijdschriften, deelneemt aan een evenement, een cursus volgt, u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, of meedoet aan een winactie of wedstrijd. Ook verwerken wij, net als iedere andere website, IP-adressen van onze websitebezoekers. Dat gebeurt via Google Analytics, en in de logebestanden van de betreffende website. Het doel is: het aantal bezoekers meten, fouten vinden en misbruik tegengaan.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten ten bate van het verwerken van statistieken middels Google Analytics. Daarbij hebben we gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Ook hebben wij alle vormen van ‘gegevens delen’ met andere diensten van Google in Google Analytics uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in

combinatie met de Google Analytics-gegevens. De bewaartijd van herleidbare gegevens van Google Analytics is door ons vastgesteld op 26 maanden.

Zo komen wij aan uw persoonsgegevens:

Als u een abonnement neemt of krijgt op één van onze tijdschriften:

• Via een aanmeldformulier op één van onze websites

• Via een knipbon in een advertentie

• Via een bon in een flyer

• Via een aanmeldformulier op een beurs of evenement

• Via een aanmeldformulier van een partner die abonnees voor ons werft

• Omdat u zich telefonisch bij ons aanmeldt

• Omdat u zich via e-mail bij ons aanmeldt

Als u een product of dienst bij ons bestelt:

• Via een online bestelformulier

• Via een bestelformulier van een partij die voor ons de ticketverkoop verzorgt voor evenementen

• Omdat u telefonisch een product of dienst bestelt

• Omdat u per e-mail een product of dienst bestelt

Als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven:

• Via een inschrijfformulier op één van onze websites

• Via een aanmeldformulier op een beurs of evenement

Als u partner wordt van één van onze tijdschriften:

• Via een inschrijfformulier op één van onze websites

• Omdat u zich via de telefoon bij ons aanmeldt

• Omdat u zich via e-mail bij ons aanmeldt

Als een editie van een van onze tijdschriften aansluit bij uw bedrijf kunnen wij uw bedrijf vrijblijvend een nummer sturen van deze editie.

Het waarborgen van uw privacy staat bij Alea Publishers hoog in het vaandel. Net als de veiligheid van onze websites en servers. Wij dragen er dan ook zorg voor dat uw gegevens op één plek worden bewaard en goed worden beveiligd.


Noodzakelijkheid van het verstrekken van gegevens

In de meeste gevallen, bijvoorbeeld als u een abonnement bij ons afsluit, kunnen wij onze verplichtingen alleen nakomen als u ons uw adresgegevens verstrekt. In die gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens een contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde. Als wij uw gegevens niet verwerken, kunnen wij u uw bestelling niet toezenden. Wij verwerken

contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) voor het verzenden van en indien nodig communiceren over uw bestelling. Als u een betalingsverplichting bent aangegaan, verwerken wij ook uw rekeningnummer.

 

Deelname aan lezersonderzoeken

Wij doen regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder de lezers van onze tijdschriften en websites en de bezoekers van onze evenementen. Wij maken daarvoor gebruik van enquêteprogramma’s. In die programma’s wordt informatie geanonimiseerd opgeslagen. Wij slaan daarvoor dus geen persoonsgegevens op.

 

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst die u met ons sluit uit te kunnen voeren.

Bijvoorbeeld: u gaat een overeenkomst aan met Alea Publishers B.V. door een abonnement te nemen op één van onze tijdschriften. Dat verplicht ons tot het toezenden van edities van dat tijdschrift. En die verplichting kunnen wij alleen nakomen als wij gebruik maken van uw adresgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens voor:

• Het verzenden van tijdschriften waarop u een (proef)abonnement heeft.

• Het toezenden van welkomstgeschenken die horen bij uw abonnement.

• Het toezenden van de producten die u bij ons bestelt.

• Het factureren van het abonnement, de dienst, of het product dat u bij ons bestelt.

• Het versturen van speciale aanbiedingen die onze eigen abonnementen, diensten of producten betreffen.

• Het versturen van de nieuwsbrieven waar u zich voor opgeeft.

• Wij versturen u de nieuwsbrief ook als u een financiële relatie met ons bent aangegaan, meestal door het nemen van een abonnement.

• Het versturen van de uitslagen van winacties.

• Het versturen van de prijzen die u wint bij onze winacties.

• Het versturen van de tickets voor en praktische informatie aangaande de evenementen die we organiseren.

 

Het verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben.

• Onze drukker ontvangt uw adresgegevens voor het verzendklaar maken van uw tijdschrift

• Onze distributeurs krijgen uw gegevens zodat zij u uw tijdschriften en/of bestelde producten kunnen toezenden.

• Onze bank ontvangt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de betaling van uw abonnement of bestelling.

• Ons incassobureau ontvangt uw gegevens als u in gebreke blijft bij betaling.

• Bij evenementen maken wij gebruik van de diensten van een ticketbureau dat uw gegevens verzamelt en de betaling verzorgt.

 

Bewaartermijn

Abonnement

Zo lang uw abonnement loopt, bewaren wij uw gegevens. Mocht u uw abonnement willen beëindigen, dan bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u een mooi aanbod te doen voor het vernieuwen van uw abonnement. Na die 2 jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen, tenzij fiscale regels vereisen dat wij uw gegevens langer bewaren.

Diensten en producten

Als u een dienst of product bij ons bestelt, bewaren wij uw gegevens maximaal 2 jaar voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld: u schrijft zich in voor een evenement, dan sturen wij u het jaar erna een reminder dat het volgende evenement er weer aan zit te komen. Na die 2 jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen, tenzij fiscale of wettelijke regels vereisen dat wij uw gegevens langer bewaren.

Nieuwsbrieven

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw gegevens (de naam die u opgeeft en uw e-mailadres) zo lang u de nieuwsbrief wil ontvangen. Schrijft u zich uit, dan verwijderen wij uw gegevens.

 

Inzage, rectificatie of wissen van gegevens

U heeft – binnen wettelijke grenzen – het recht op inzage in, rectificatie van of het wissen van uw gegevens.

Voor de meeste verzoeken verwijzen wij u naar onze website www.aleapublishers.nl. Ook adreswijzigingen kunt u daar doorgeven. Wilt u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan tijdens kantoortijden (09:00 – 17:00 u.). Wij verstrekken deze gegevens onder voorwaarde dat u zich identificeert. Wie ingeschreven is voor een nieuwsbrief, kan zich via de afmeldlink afmelden.

Als u dat wenst, kunnen wij gegevens verwijderen. Dit gebeurt onder voorwaarde dat er van u geen facturen of rekeningen openstaan bij Alea Publishers. En dat de wettelijke en fiscale grenzen niet worden overschreden.

 

Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

Als u er bezwaar tegen hebt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u dat aangeven bij onze klantenservice. De gegevens in ons systeem worden dan verwijderd. We kunnen dan vanzelfsprekend geen tijdschriften of producten meer bij u bezorgen. U kunt ook geen beroep

meer doen op andere diensten die wij leveren. En u blijft gebonden aan uw contractuele betalingsverplichtingen.

Heeft u een gegronde klacht, dan kunt u die voorleggen aan onze klantenservice. Als die klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgewikkeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.