More than Drinks Inspiration!​

“Een succesvolle beurs organiseren doe je niet alleen, maar met een team van specialisten”

Commercieel directeur Alea Publishers Roeland Dobbelaer over More than Drinks Inspiration! 2020

In september staat More than Drinks Inspiration! 2020 op de planning, de zakelijke vakbeurs voor de gehele drankenbranche, van leveranciers tot slijters en van groothandel tot retail. We wilden graag wat meer weten over deze nieuwe vakbeurs, dus gingen we in gesprek met organisator Roeland Dobbelaer. 

U bent dertig jaar actief in de uitgeverswereld, maar studeerde filosofie. Wat doet een filosoof in de uitgeefwereld?

“Ik heb altijd een grote belangstelling gehad voor communicatie en tijdschriften. Omdat ik was uitgeloot voor de school voor de journalistiek ben ik filosofie gaan studeren met als bijvak communicatie. Daarna heb ik altijd in de uitgeefwereld gewerkt. Ik noem mezelf wel eens de meest pragmatische filosoof van Nederland. Ik heb niet voor niets al dertig jaar bedrijfservaring. In de tijdschriftenwereld heb ik gewerkt in allerlei hoedanigheden: journalist, hoofdredacteur, uitgever, congres- en beursorganisator, en de laatste 17 jaar als ondernemer.

Op 1 juli 2019 zijn mijn broer Pepijn en ik begonnen met Alea Publishers. Dit is een nieuwe organisatie ingebed in onze andere bedrijven die al veel langer bestaan: Pepijns bedrijf Virtùmedia, mijn bedrijven Twin Media en Twin Digital. En de foodbladen van Alea kende ik ook al langer omdat ik de afgelopen twee en een half jaar interim uitgeefdirecteur bij Vakbladen.com was. Dat is ook hoe More than Drinks! bij Alea terechtgekomen is; ik was al twee jaar verantwoordelijk voor het tijdschrift. Ik volg de sector dan ook al enige tijd met grote belangstelling.”

Wat is More than Drinks! precies voor tijdschrift?

“More than Drinks! is ontstaan uit het blad Ad Fundum. Dit was een wat verouderd blad voor slijters dat nog onder Vakbladen.com viel. Samen met de nieuwe hoofdredacteur Fiona de Lange en haar team hebben we kritisch gekeken naar Ad Fundum en besloten het te moderniseren. Het is omgekat naar een modern vakblad vol inspiratie en informatie. Zowel mooie verhalen over bijvoorbeeld nieuwe wijnsoorten als praktische tips waarmee een slijter meteen zaken als communicatie, marketing en de verkoop kan verbeteren. We combineren het tijdschrift More than Drinks! met een website en bijbehorende nieuwsbrief waarop nieuwtjes, tips en ideeën voor de drankensector te vinden zijn. En daar komt nu het evenement bij.”

Waarom komt het evenement More than Drinks Inspiration! erbij?

“De drankensector, de wereld van de slijterij, is een mooie wereld. Het is een belangrijke voor veel mensen in dit land, voor consumenten die geadviseerd willen worden over een fijn glas wijn, een lekker biertje, een bijzondere whisky, maar natuurlijk ook voor degenen die werken in de sector. Daarom verdient de drankensector een goede beurs. Lange tijd was dit de Dranken en Pakket Expo, maar in september 2019 kon deze niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. Toen hebben we de handen in elkaar geslagen en besloten om zo snel mogelijk een nieuwe beurs te organiseren. Samen met Rob Simoons, de organisator van de Dranken en Pakket Expo, hebben we een deels nieuwe opzet gemaakt met een uitgebreid programma vol presentaties, een nieuwe opbouw en nieuwe aankleding. Dat is More than Drinks Inspiration! geworden, een nieuwe vakbeurs voor de drankensector.”

De beurs zou eerst in februari 2020 plaatsvinden, waarom is dit veranderd?

“Daar heb ik een fout in gemaakt. Ik dacht dat de sector gebaat was bij een beurs die zo snel mogelijk zou worden doorgestart. Het was reëel om binnen een half jaar een nieuwe beurs op te zetten, dus kozen we februari. Maar vanuit de sector hoorden we later van verschillende kanten dat er geen behoefte is aan een beurs in februari maar juist wel in september. Daarom hebben we de datum verplaatst. En ik zeg maar zo: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’ Je moet altijd moed hebben om fouten toe te geven en daarna de goede stappen te zetten. Het plan, het programma en de locatie zijn hetzelfde gebleven. Vanaf nu hebben we acht maanden om de beurs helemaal goed neer te zetten. Maar als je kijkt wat voor fantastisch programma we al hebben staan en hoeveel mediapartners en samenwerkingsverbanden we nu al hebben, kan het alleen maar een groot succes worden.”

Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan More than Drinks Inspiration!?

“We gaan een aantal zaken combineren. Op de eerste plaats brengt een goede beurs leveranciers en klanten samen. Leveranciers presenteren er hun nieuwe producten, kunnen uitleg geven, kunnen orders schrijvers. In twee dagen komen ze praktisch al hun klanten tegen, wat een enorme tijdwinst oplevert. Meer dan anders zullen ook mensen rondom de slijterswereld de beurs bezoeken en krijgt More than Drinks Inspriation! een belangrijke netwerk-component. We sluiten elke dag af met een netwerkborrel want daar kom je iedereen uit de branche tegen.

Op de tweede plaats brengen we een goed inhoudelijk programma van korte workshops en lezingen. ‘Kennis is macht’ zeiden de oude filosofen al. Wij willen dat mensen naar huis gaan met kennis die ze eerder nog niet hadden. Informatie waarvan je denkt: ‘had ik dit maar eerder geweten!’ Dat kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals marketing, de inrichting van de winkel en de bedrijfsvoering. We doen dit door inspirerende presentaties aan te bieden van toonaangevende sprekers.”

Kun je alvast een paar voorbeelden geven van deze inspirerende presentaties?

“Jazeker. We hebben al verschillende sprekers vaststaan voor ons programma. Bijvoorbeeld Ron Andes van de Slijtersunie, die zal vertellen over de aanpassingen van de Drank en Horecawet en wat die betekenen voor de slijter. En Jolanda Buhrs is eigenaresse van Drinks & Gifts, een winkel die al jarenlang tot de beste slijterijen van Nederland hoort. Zij zal vertellen over hoe zij dit succes bereikt heeft.

Een lezing waar ik zelf erg naar uitkijk is die van Jan-Paul Rutten van de Gulpener Bierbrouwerij. Hij is bezig met duurzaamheid en gaat het hebben over de uitdagingen die hij tegenkomt bij de verduurzaming van zijn brouwerij. Uiteindelijk wil hij het duurzaamste brouwhuis van Europa neerzetten.”

More than Drinks Inspiration! wordt het eerste evenement van Alea Publishers, gaat dat goedkomen?

“Alea is dan wel nieuw, maar de mensen die er werken hebben veel ervaring met het organiseren van beurzen. Ikzelf doe dit al twintig jaar in alle soorten en maten. We weten hoe het werkt, wat het is om te zorgen dat mensen een mooie en goede dag hebben, hoe je standhouders tevreden stelt en bezoekers naar huis laat gaan met een goed gevoel.

Het is wel voor het eerst dat ikzelf in deze sector een vakbeurs organiseer, maar in het team van More than Drinks! zitten mensen met heel veel kennis en goede contacten binnen de sector. We hebben goede adviseurs en we hebben goed gekeken wat de afgelopen keren goed werkte en wat nog te verbeteren valt.

Een succesvolle beurs organiseren doe je niet alleen, maar met een team van specialisten. De samenwerking zal de komende maanden steeds intensiever worden en ik kijk er erg naar uit. Voor nu wens ik iedereen een prachtig, succesvol 2020. Hopelijk komt de branche meer dan ooit tot bloei en het is een prachtig vooruitzicht dat ik met mijn team daaraan mag bijdragen.” 

Meer Nieuws

Mikrocentrum en Alea Publishers nemen de beurs Lab Technology over van Vakbladen.com

Volg ons